Voorwaarden A7Logistics

Als u uw goederen met A7 Logistics vervoert dan gelden de AVC, AOV en/of CMR voorwaarden. Wij adviseren u deze voorwaarden te lezen. Het is van het allergrootste belang dat u kennis neemt van uw en onze aansprakelijkheden en van de eventuele beperkingen en/of uitzonderingen.

CMR geldt bij Internationaal vervoer over de weg en de AVC condities kunnen aanvullend zijn.

Belangrijk: uw opdracht betekent wettelijk dat u kennis heeft genomen van de voorwaarden.

Hieronder kunt u de verschillende voorwaarden downloaden: