De begeleidingscommissie “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer” heeft, mede op advies van Panteia, besloten dat op 6 oktober a.s. door Panteia geen rapport ‘Kostenontwikkeling in het wegvervoer’ wordt uitgebracht. Op 6 oktober zal er ook geen webinar zijn. De rapportage 2022-2023 zal nu worden gepubliceerd op 10 november.